English
|
|
|
شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶   
نشست خیرین حامی دانشگاه تفرش بهمن ۹۵
بازدید نماینده محترم مجلس از موزه دانشگاه
پرواز آزمایشی پاراگلایدر بر فراز دانشگاه
یادمان شهدای گمنام و دریاچه دانشگاه
دریاچه مصنوعی دانشگاه تفرش
تقدیر از پژوهشگران برتر سال ۹۵